• Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     •  

       

       

       

       

      Inauguracja w budynku przy ulicy Lubelskiej 95a klasy 6- 8 niezależnie od pogody w sali gimnastycznej o godzinie 8.00, następnie spotkania z wychowawcami do godziny 09.30.

      Inauguracja w budynku przy ulicy Suwalskiej 5 klasy 4-5 godzina 9.00 boisko szkolne, następnie spotkania z wychowawcami do godziny 10.00. Przy niepogodzie rozpoczynamy od razu od spotkań z wychowawcami.

      Inauguracja w budynku przy ulicy Suwalskiej 5 klasy 1-3 godzina 10.00 boisko szkolne, następnie spotkania z wychowawcami do godziny 11.30.

      Przy niepogodzie klasy 2-3  spotykają się z wychowawcami, natomiast klasy 1 spotykają się w sali gimnastycznej, po inauguracji udadzą się na spotkania z wychowawcami.

      Szczególna organizacja przy niepogodzie wynika z faktu posiadania przez szkołę niepełnowymiarowej sali gimnastycznej, w której nie pomieścimy wszystkich klas i zainteresowanych rodziców.

      Od 02.09.2019 r. czekamy na deklaracje udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych świetlicy. Informacje w holu głównym, tablice informacyjne.

      Również od 02.09.2019 r. czekamy na deklaracje i podpisywanie umów w sprawie żywienia dzieci, które dla szkoły rozpoczynamy z dniem 04.09.2019 r. Uczniowie z klas 6-8 kontynuujący naukę przy ulicy Lubelskiej 95a, jeżeli rodzice zgłoszą taką chęć, będą mieli zorganizowane żywienie w budynku przy ul.Suwalskiej 5, dostosujemy do ich potrzeb pracę kuchni i stołówki. Czekamy na deklaracje. Do zobaczenia.

      Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu Izabela Wojtycka

       

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
    • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
    • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
    • Tel. 71 798 69 18