• W roku szkolnym 2023/24 w SP 26 przy ul. Suwalskiej prowadzone są dodatkowe zajęcia przez firmy zewnętrzne (zajęcia płatne). Jeśli chcą Państwo zapisać swoje dziecko na takie zajęcia prosimy o bezpośredni kontakt z prowadzącymi.