• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12

  ul. Suwalska 5

  54-104 Wrocław

  sekretariat.zsp12 @ wroclawskaedukacja.pl

  ePUAP: 021024056_Wroclaw/SkrytkaESP

   

  Sekretariat Główny ZSP 12

  tel. 71 798 69 18

  Sekretariat uczniowski 

  tel. 71 798 69 18 wew. 103

  Sekretariat Przedszkola nr 8

  tel. 71 798 69 18 wew. 106

  Sekretariat ul. Lubelska 95a

  tel. 71 798 69 18 wew. 107

  Świetlica ul. Fromborska 12

  tel. 791 121 071

  Intendent 

  tel. 71 798 69 18 wew. 105

  Kierownik Gospodarczy

  tel. 71 798 69 18 wew. 110

  Księgowość/Płace

  tel. 71 798 69 18 wew. 111

  Dział Kadr 

  tel. 71 798 69 18 wew. 112

  Psycholog/Pedagog

  tel. 71 798 69 18 wew. 140 lub 142

  Portiernia ul. Suwalska 5

  tel. 71 798 69 18 wew. 150

  Portiernia ul. Lubelska 95a

  tel. 71 798 69 18 wew. 155