• GODZINY

    •  

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 26 - ZSP nr 12

      

     stanowisko

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

     Violetta Bobińska-Szocik

     psycholog kl. VII-VIII

     tel. 71 7986918 w.142

     lub przez Teams/Librus 

     10.00 - 16.30

     10.00 - 15.30

     8.00 - 12.00

     7.00 - 10.00

     10.00 -14.00

     Agnieszka Dembińska

     pedagog kl. I - VI

     tel. 71 7986918 w.140

     lub przez Teams/Librus 

         07.30 - 13.30

     8.00 - 10.00

     8.30 - 11.30

      

     -------------------

     9.30 -11.30

     Anna Ćwiek

     pedagog kl. I - VIII

     tel. 71 7986918 w.140 / 142

     lub przez Teams/Librus 

     10.00 - 15.30

     10.00 - 14.00

     8.00 - 12.00

     10.30 - 17.00

     8.00 - 11.00

     Mikołaj Graczyk

     psycholog

     tel. 71 7986918 w.140 lub przez Teams/Librus 

     7:40 - 14:00

     9.00 - 13.40

      

      

     7.45 - 13.45

      

      

     12.45  - 14.45

     8.45 - 12.45

     Milena Możdżeń

     psycholog

     tel. 71798618 w. 142 lub przez Teams/Librus 

      

     8.00 - 12.30

      

     9.00 - 14.30

      

      

     9.50 - 15.30

      

     10.00 - 14.30

      

      

     8.00 - 12.00

      

     Agnieszka Szerląg        pedagog specjalny      tel. 717986918 w.140 lub Teams/Librus

     8.30 - 12.30 8.30 -14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30-11.30

     Alicja Baś 

     psycholog

     tel. 717986918 w. 140 lub przez Teams/Librus

     9.00 - 14.30 ------------------- 9.30 - 15.00 --------------------- ------------------

       

     Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracuje w trybie stacjonarnym i zdalnym. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli. Ściśle współpracujemy z Zespołem Kierowniczym szkoły.

      

     Priorytetowymi obszarami naszej pracy są:

      

      

     1. Udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez indywidualne konsultacje, rozmowy telefoniczne, kontakt mailowy oraz kierowanie do instytucji udzielających pomocy w sytuacji kryzysowej.

     2. Prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (trening umiejętności emocjonalno-społecznych, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe) zgodnie z ustalonym harmonogramem (zajęcia dla kl. I - III w budynku przy ul. Suwalskiej, w kl. IV - VIII zajęcia on-line lub propozycja ćwiczeń wysłana w Librusie.

     3. Monitorowanie udziału uczniów w zdalnym nauczaniu we współpracy z wychowawcami klas - dostęp do sprzętu komputerowego oraz Internetu. Organizowanie pomocy w tym zakresie - z udziałem Rady Rodziców oraz instytucji zewnętrznych (MOPS).

     4. Udostępnianie informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom na padlecie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     5. Wspieranie wychowawców w prowadzeniu lekcji wychowawczych - opracowywanie zadań wychowawczych.

     6. Interwencje po zgłoszeniu problemu przez rodziców, nauczycieli lub uczniów.

     7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

      

      

     Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszego PADLETU pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na którym znajduje się m.in. baza adresów i telefonów do instytucji udzielających wsparcia w sytuacji kryzysowej.

      

      

     link do padletu:

      

     https://pl.padlet.com/beatatq/b8yqv36q5lk2

      

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

      

     Gabinet w SP nr 51 - ul. Eluarda 51/55

     tel. 71/ 798-68-30 wewn. 146

      

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

      

     https://mops.wroclaw.pl/

      

     Zespół Terenowej Pracy Socjalnej - ul. Koszykarska 6a

      

     tel. 71/ 353-18-16 lub 353-18-86

      

     Zespół Terenowej Pracy Socjalnej - ul. Średzka 42

      

     tel. 71/ 349-28-59 lub 71/ 349-15-86 

     fax 71 349-28-60 

      

     PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM! RAZEM ZNAJDZIEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE PROBLEMU!