• Zakodowana matematyka


    • 29.09.2022

     „Zakodowany ruch drogowy” to kolejny temat zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Zakodowana matematyka”. Zielone światło: idź!, czerwone światło: stój!… na lekcji sygnalizator świetlny pojawił się w kilku aktywnościach. Zadania z  jego wykorzystaniem umożliwiły nie tylko przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze do szkoły, ale też wpłynęły na rozwój przewidywania i logicznego myślenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.

     Pierwszym zadaniem uczniów 1d było rozwiązanie dyktanda graficznego w którym dzieci miały, wg określonych koordynatów, wykonać sygnalizator świetlny. W czasie wykonywania tego zadania przypomnieliśmy sobie zasady poruszania się w miejscach publicznych, na chodnikach i przejęciach dla pieszych. Kolejną aktywnością było stworzenie kodu, dzięki któremu samochód dojedzie do garażu, przejeżdżając przez pola z zielonym światłem i omi-jając pola ze światłem czerwonym .

     Ze wszystkimi tymi zadaniami uczniowie sobie doskonale poradzili! Zasady bezpiecznego poruszania się zostały przypomniane i utrwalone!  

      Barbara Woźniak


     19.09.2022

     Dzisiaj dzieci z 1d wykonały drugie zadanie n/t „Dbamy o bezpieczeństwo w szkole i poza nią”. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Zakodowana matematyka”.

     Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim zwiększony ruch na drogach. Bezpieczeństwo, to temat, który warto zawsze poruszać, a początek roku to idealny moment na przypomnienie zasad obowiązujących w drodze do i ze szkoły.

     Na zajęciach uczniowie wykonali kilka aktywności, które rozwijały logiczne myślenie i zwracały uwagę dzieci na konieczność zachowania bezpieczeństwa na drogach.

     Uczniowie układali m.in. puzzle, związane z bezpieczeństwem na drodze, składające się z 28 części i świetnie sobie z tym zadaniem poradziły. Ostatnim zadaniem było ułożenie obrazkowego sudoku, składającego się aż z 81 części. Obrazek nie mógł się powtarzać ani w linii poziomej, ani pionowej. Po skończonej pracy omówiliśmy sytuacje przedstawione na obrazkach i rozpoznawaliśmy znaki drogowe na nich występujące.

     I to zadanie, bardzo trudne, dzieci wykonały wzorowo. Brawo uczniowie z 1d :)

      Barbara Woźniak


     9.09.2022

     Innowacja pedagogiczna pt. „Zakodowana matematyka”

     Uczniowie z klasy 1d wykonali swoje pierwsze zadanie. „Nasza szkoła z kolorowych kwadratów ułożona” to tytuł pierwszych, z cyklu piętnastu, zajęć zebranych w innowację łączącą kodowanie i matematykę. W czasie zajęć uczniowie, na podstawie podanych koordynatów, ułożyli kształt przypominający budynek szkolny. Pracując w grupach próbowali policz ile kwadratów zużyli na poszczególne elementy, wskazywali, których elementów zużyli najwięcej, a których najmniej. Rozwiązując zespołowo zagadki logiczne wirtualnie rozmieszczali w budynku szkolnym sale lekcyjne, bibliotekę, stołówkę, salę gimnastyczną i świetlicę. Zajęcia zakończyły się utworzeniem całościowego projektu szkoły.

     Zajęcia bardzo podobały się wszystkim dzieciom :)

     Barbara Woźniak