• Podsumowanie
    • Podsumowanie

    • 14.06.2023 09:22
    • W mijającym roku szkolnym w naszej szkole odbywały się zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas 4 – 6 oraz  osobno dla uczniów klas 7 – 8. Zajęcia w młodszej grupie były skoncentrowane głównie na tworzeniu gier, programów oraz animacji w popularnym środowisku Scratch. Uczniowie stworzyli popularne gry: PONG, symulacje golfa,  grę platformową z poziomami, snak’a oraz wiele animacji z wykorzystaniem różnych technik programistycznych.
    • więcej
    • Na kółku informatycznym
    • Na kółku informatycznym

    • 21.03.2022 15:59
    • Uczniowie najstarszych klas biorą udział w ogólnopolskim programie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Celem programu jest podniesienie kompetencji informatycznych oraz rozwinięcie zainteresowań programowaniem oraz algorytmiką wśród uczniów. W pierwszym semestrze szkolnym uczestnicy kółka poznawali koncepcje algorytmiczne, tworząc różnego rodzaju gry i programy w języku Python. W drugim semestrze w ramach proramu otrzymaliśmy zestawy robotyczne. Efekty zabawy z robotami można obejrzeć na poniższych filmach. 

     Marek Berkowski


     Składanie robotów
     Sterowanie robotem
     Śledzenie linii

      

      

    • więcej
    • Scratch

    • 21.03.2022 14:55
    • Uczniowie naszej szkoły mają szansę uczestniczyć  kółku informatycznym. Zajęcia są realizowane osobno dla klas 4 - 6 oraz 7- 8. Młodsi uczniowie uczą się głównie kodowania w środowisku Scratch. Tworzą gry, animacje oraz programy użytkowe. Efekty ich prac można obejrzeć poniżej. 
      


    • więcej