• 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu

   16 października 1946 – 16 października 2016

   oraz

   50-lecie nadania jej imienia Piastów Śląskich

   15 października 1966 – 15 października 2016

    

   Z kart historii…

    16 października 1946 roku rozległ się pierwszy dzwonek we wrocławskiej Szkole Podstawowej nr 26. W tym dniu w roku 1384 Jadwigę Andegaweńską koronowano na Wawelu na królową Polski, w roku 1978 Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka weszła na Mount Everest, a kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża.

    Fakt istnienia naszej szkoły zawdzięczamy pokoleniom jej dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Pierwszym, który objął posadę dyrektora placówki i wraz z żoną Marią – laureatką Orderu Uśmiechu – założył szkołę, był Tadeusz Oczkowicz.

   Początki jej istnienia były – według słów pani Marii – „niezwykle trudne”[1] . Pierwotna siedziba szkoły mieściła się przy ulicy Warmińskiej 31 (obecnie Warmińska 33). Były to zaledwie dwa pokoiki o powierzchni 28m2, w których uczyło się 76 dzieci. Państwo Oczkowiczowie pracowali tam z uczniami klas młodszych i starszych. Powracając pamięcią do pierwszych lat swojej pracy w tej szkole, pani Maria Oczkowicz tak scharakteryzowała pracę: „Nawet największe łobuzy były u mnie na lekcji grzeczne. Pamiętam – wspomina dalej pani Maria – że najmłodsze dzieci nie mając butów przychodziły do szkoły w poobwiązywanych szmatami nogach, bo po prostu chciały się uczyć[2] .

   W sierpniu 1948 roku powołano Tadeusza Oczkowicza na stanowisko nadinspektora szkolnego, zaś kierownictwo szkoły objęła Aleksandra Brudówna. Po niej kierownikiem został Józef Kurowski, a z dniem 1 września 1954 roku – Marian Rogowski. W 1965 roku jego miejsce zajął Michał Jagielski.

   Zmieniały się adresy szkoły (ulice Sadownicza, Rędzińska), by wreszcie ostatecznie w roku 1966, już za kadencji Stanisława Kota, otworzyć na 43 lata swoje podwoje przy ulicy Maślickiej 37 . Wtedy też – 15 października 1966 roku - nadano jej imię Piastów Śląskich, upamiętniając tym samym tysiąclecie istnienia państwa polskiego. Rok później szkołę ukończyli pierwsi absolwenci szkoły na Maślickiej. Byli to: Andrzej Baldy, Krystyna Balczak, Lucyna Czajkowska, Maria Iwanicka, Wanda Jarosz, Krystyna Jonatowska, Grażyna Kowalczyk, Helena Kowalik, Barbara Kurek, Krystyna Kręcisz, Bożena Lewandowska,  Józefa Lewandowska, Jadwiga Markowska, Halina Miciak, Jan Murawski, Zenon Piekarski, Danuta Rosół, Krystyna Rosół, Zbigniew Słowiński, Urszula Stecko, Henryk Szot, Józefa Trojanowska, Maria Walków, Barbara Woźniak, Teresa Zawilińska, Barbara Zięba, Tadeusz Zofiński. 

    

    

   Zdj. 2 i 2a Budynek Szkoły przy ulicy Rędzińskiej oraz przy ulicy Maślickiej 37

    

   Zdj. 3 Kierownik Szkoły Stanisław Kot (pierwszy rząd od góry, drugi z lewej)

   z pierwszymi absolwentami z ulicy Maślickiej 37, 18 czerwca 1967 roku

    

   Pięć lat później, 17 maja 1971 roku, Szkoła zadośćuczyniła tradycji, przyjmując ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Zakład Opiekuńczy – wrocławskie Zakłady Mięsne – sztandar[3] .

    

    

   Zdj. 4 Przemawia dyrektor Zakładu Mięsnego - Mirosław Jenek

   Zdj. 4a Dyrektor Ryszarda Kot wręcza uczniom sztandar

    

   Po kadencji dyrektora Stanisława Kota, Szkołę prowadzili kolejno: Ryszarda Kot, Michał Jagielski, p. Pawlak, Janina Wierszuń, Maria Mularczyk oraz Zdzisław Kuśnierz.

    

    

   Zdj. 5 i 5a  Pani Janina Wierszuń i pan Zdzisław Kuśnierz

   podczas lekcji wspomnieniowych w Szkole Podstawowej nr 26 (lata 90.)

    

   Decyzja miasta Wrocław o budowie obwodnicy Wrocławia spowodowała kolejne zmiany adresu  Szkoły: wczesną wiosną 2009 roku przyjął nas dawny budynek Zespołu Szkół Ochrony Środowiska, przedwojenny oddział chirurgiczny, a obecnie budynek nr 9 Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na Praczach Odrzańskich. Po zaledwie 3 miesiącach, 1 września 2009 roku, Szkoła Podstawowa nr 26 ostatecznie znalazła swą nową przystań: będąc częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 mieścimy się przy ulicy Suwalskiej 5. W nową erę wprowadziła nas pani dyrektor Ewa Glińska.

      

   Zdj. 6   Uroczyste otwarcie nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 26 przy ulicy Suwalskiej 5

   przez prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza i pełniącą obowiązki dyrektora  – panią Ewę Glińską

    

   Zdj. 6a   Poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 26

   oraz szkół obecnych na otwarciu nowej siedziby  

    

   Zdj. 6c i 6d Część artystyczna uroczystości otwarcia Szkoły przy ulicy Suwalskiej 5

    

   Od pierwszego września 2014 roku szkołą kieruje Pani Izabela Wojtycka.

    

   Opracowały: J. Aleksandrowicz-Kirwiel, J.Nowak, A. Smal

   na podstawie numeru specjalnego gazetki SP 26 „ Siadaj, pała!”, nr 3 z 14 października 1996 r.

    


   [1] Określenie zaczerpnięte z Kroniki Szkoły pod datą 16 października 1966 roku.

   [2] Numer specjalny gazetki szkolnej „Siadaj, pała!” z okazji 50-lecia powołania Szkoły i 30-lecia nadania jej imienia Piastów Śląskich – nr 3 (19) , 14 października 1996r.

   [3] Zakłady Mięsne mieściły się wówczas przy ulicy Legnickiej 58. Obecnie teren Centrum Handlowego „Magnolia Park”.