• LOGOPEDA

    • Logopedia

     Telefon 

     71 798 69 18 wew. 235

     mgr Danuta Moszyc - neurologopeda

     GODZ. PRACY LOGOPEDY         

     Poniedziałek        745-1500        

     wtorek                 800-1000        

     środa                   ------------         

     czwartek              -----------

     Piątek                 1430-1630     

      

     mgr Izabela Mazurowicz - Kania  - logopeda

      

     GODZ. PRACY LOGOPEDY  

     Poniedziałek        1200-1515        

     wtorek                 930-1330        

     środa                   1145-1630         

     czwartek              900-1615

     Piątek                  930-1230     

      

      

     mgr Mirosława Muras  - logopeda

      

     GODZ. PRACY LOGOPEDY  

     Poniedziałek        1130-1330        

     wtorek                 830-1420        

     środa                   1145-1245  ul. Suwalska,     1330-1540   ul. Lubelska    

     czwartek              830-915      ul. Fromborska,  9451435     ul. Suwalska

     Piątek                  900-1235   ul. Suwalska,      1235-1335  CAL

      

      

     TERAPIA LOGOPEDYCZNA

     Celem terapii logopedycznej jest:

     - korekcja i usuwanie wad wymowy

     - utrwalanie prawidłowej wymowy głosek trudnych

     - automatyzm

     - usprawnianie porozumiewania się językowego

     - kształtowanie starannej wymowy

     - dbałość o kulturę słowa.

      

     Celem postępowania terapeutycznego jest:

     1.  Stymulacja rozwoju mowy,

     2.  Zapobieganie powstawania zaburzeń mowy.

     3.  Wyrównywania opóźnień w rozwoju mowy.

      

     Na podstawie wyników badania ustalam plan pracy z dzieckiem.  W planie tym, bez względu na rodzaj stwierdzonej wady wymowy, uwzględniam i stosuję:

     - stopniowanie trudności

     - polisensoryczność doznań

     - zindywidualizowanie metod

     - systematyczność.

      

     Zadania logopedy:

     1. Wykonanie badań przesiewowych i wyłonienie dzieci   z zaburzeniami artykulacji.

     2. Wykonanie badań logopedycznych (specjalistycznych ) w celu ustalenia diagnozy i przebiegu terapii logopedycznej (program terapeutyczny).

     3. Prowadzenie terapii logopedycznej.

     4. Organizowanie pomocy logopedycznej.

     5. Współpraca ze specjalistami np. ortodontą, laryngologiem, psychologiem, pedagogiem itp.

      

     Zajęcia prowadzone są w gabinecie logopedycznym.

     Podczas zajęć dzieci korzystają z różnorodnych pomocy logopedycznych : programów  multimedialnych gier ,układanek , planszy  i wielu innych ciekawych pomocy dydaktycznych, które ułatwiają szybką i skuteczną terapię logopedyczną.

     Zajęcia prowadzone są w zespołach dwu, trzyosobowych lub czteroosobowych w zależności od diagnozy logopedycznej, stopnia zaawansowania wady lub zaburzenia.

      Dla każdego dziecka opracowany jest program terapii logopedycznej.

      

     Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, sprawności intelektualnej dziecka, a przede wszystkim od współpracy terapeuty   z rodzicami.

      W terapii konieczna jest systematyczność i dokładność  w wykonywaniu ćwiczeń.

     Codzienne ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem w domu powinny trwać około15 minut.

      

     Każde dziecko objęte terapią logopedyczną posiada:

     -  „ Indywidualny zestaw logopedyczny”  do ćwiczeń ortofonicznych

     -  zeszyt do którego wpisywane są instrukcje ćwiczeń logopedycznych (wprowadzanych ) na zajęciach do kontynuacji terapii w domu. W pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystywane są ćwiczenia logopedyczne (książki).  

      

      „Mowa wpływa na całokształt rozwoju każdego dziecka oraz na powodzenie w nauce”.