• „Otwarte umysły, otwarte granice”
    • „Otwarte umysły, otwarte granice”

    • 15.09.2023 08:19
    • Otwarte umysły, otwarte granice”

     (Open minds, open borders)

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus+”

     Cel projektu: poprawa jakości edukacji włączającej ze szczególnym uwzględnieniem zdobycia umiejętności pozwalających na skuteczniejszą pracę z uczniem z doświadczeniem migracji, rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz  zwiększenie kompetencji językowych z j. angielskiego nauczycieli.

    • więcej