ZSP 12

ZSP 12

  Mały Gospodarz

  Regulamin

  ROK SZKOLNY 2016/2017

   

  MALY_GOSPODARZ_SZKOLY-plan.doc

  MG_REGULAMIN_KONKURSOW_CALOROCZNYCH..docx

  REGULAMIN_MALEGO_GOSPODARZA_KLAS_1-3.doc

  ANEKS_DO_REGULAMINU_MALEGO_GOSPODARZA_KL._1-3.docx

   

   

  W porozumieniu z Radą Rodziców, klasy 1-3, które otrzymają najwięcej punktów w Małym Gospodarzu otrzymają za:

  1 miejsce - 900 zł

  2 miejsce - 700 zł

  3 miejsce 400 zł

  Wyboru nagród dokonuje wychowawca klasy wraz ze swoimi uczniami.

   


  ROK SZKOLNY 2014/2015

   

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

  ,,MAŁY GOSPODARZ SZKOŁY”

   KOORDYNATORZY:  Dorota Orsicz – Brylonek i Anna Olszewska

   

  W rywalizacji biorą udział uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 26.

  Konkurs organizowany będzie w roku szkolnym 2014/2015 od października do 31 maja.

  Po I semestrze ogłoszone będą wyniki semestralne (styczeń), po drugim semestrze podsumowanie roczne (czerwiec), ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzcy!

  Nagrody dla klasy:

  I miejsce – wycieczka jednodniowa

  II miejsce – wyjście do Aquaparku

  III miejsce – wyjście do kina

  CELE:

  1.     {C} Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz klasy,  szkoły i środowiska.

  2.     {C} Podniesienie jakości pracy szkoły.

  3.     {C} Wyzwalanie kreatywności uczniów.

  4.     {C} Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania.

  5.     {C} Wyrabianie poczucia przynależności do grupy.

  6.     {C} Wdrażanie do zdrowej i uczciwej rywalizacji.

   

  ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA

  1.     Frekwencja klasy

  2.     Spóźnienia

  3. Zachowanie uczniów podczas uroczystości szkolnych

  4. Wystrój i porządek  w klasie

  5.  Działalność społeczna i proekologiczna:

  a) zbiórka makulatury,

  b) zbiórka nakrętek

  6. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

  7. Współzawodnictwo sportowe na poziomie klas

  8. Organizacja i uczestnictwo w akcjach szkolnych

   

  PUNKTACJA

   

  Za przyznawanie punktów odpowiedzialna jest komisja, w skład której wchodzą:

   

  - koordynatorzy konkursu: Anna Olszewska i Dorota Orsicz – Brylonek;

  - Opiekunowie Samorządu Szkolnego;

  - nauczyciele odpowiedzialni za organizację imprezy lub konkursu;

  - nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne działania;

  - wychowawcy klas;

  - wytypowani uczniowie – przewodniczący samorządów klasowych.

   

  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają:

   

  Dyrektor szkoły

   

  Rzecznik Praw Ucznia

   

  Pedagog i Psycholog szkolny

   

  Opiekunowie Samorządu Szkolnego

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   ul. Suwalska 5
   54-104 Wrocław
   sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter

   Budynek przy ulicy Lubelskiej 95 a
   54-101 Wrocław
   tel. 71 798 69 18 wew 107
   sekretariat czynny od 07.00 - 15.00

   Wnioski i skargi odnośnie funkcjonowania przedszkola, szkoły przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  • 71 798 69 18 wew 107
  liczba odwiedzin: 4765329

  Galeria zdjęć