• Zarządzenia

    • Zarządzenie nr 03/02/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu

      

     Zarządzenie nr 02/02/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 8.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
   • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
   • Tel. 71 798 69 18