• Konto na portalu Wrocławska Edukacja

    • Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące tworzenia kont


      

     W ramach projektu Wrocławska Edukacja przewidziano, dla wszystkich uczniów, możliwość logowania się do portalu oświatowego www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dla uczniów i ich rodziców po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szkole macierzystej utworzone zostaną konta na portalu oświatowym. Jednocześnie rodzice uczniów niepełnoletnich mogą wystąpić w szkole z wnioskiem o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych. Karta ta będzie elektronicznym identyfikatorem w bibliotece szkolnej, a jej numer – jednym z możliwych loginów do ZSZWO. Karta jest opatrzona zdjęciem z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem właściciela. Wydaną i spersonalizowaną Kartę Identyfikacyjną można doładować wg własnych potrzeb, np. zakodować w Biurze Obsługi Klienta bilet komunikacji miejskiej.

     Utworzone konto na portalu umożliwia dostęp do:

     - Elektronicznej rekrutacji,

     - Dziennika elektronicznego,

     - Platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych,

     - Poczty elektronicznej,

     - Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (możliwość rezerwacji książek on-line, korzystanie z innych, niż macierzysta bibliotek szkolnych).

     W celu utworzenia konta należy zgłosić się do macierzystej szkoły i złożyć wypełniony wniosek:

     1. Założenie konta na portalu „Wrocławska Edukacja” dla ucznia wraz z elektroniczną kartą identyfikacyjną

     • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WUK - wniosek o utworzenie konta ucznia  na portalu internetowym „Wrocławska edukacja” oraz  wydanie i personalizację elektroniczne karty identyfikacyjnej karty

     2. Założenie konta na portalu „Wrocławska Edukacja” dla ucznia bez elektronicznej karty identyfikacyjnej

     • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WU - wniosek o utworzenie konta ucznia  na portalu internetowym „Wrocławska edukacja”

     3.Rejestracja numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej dla ucznia, który posiada URBANCARD – Wrocławską Kartę Miejską

     • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WKR - wniosek o rejestrację   numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej

     4. Wydanie karty dla ucznia, który posiada już konto na portalu „Wrocławska Edukacja”

     • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WK - wniosek o rejestrację   numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej

     5. Założenie konta na portalu „Wrocławska Edukacja” dla rodzica (opiekuna prawnego)

     • rodzic/opiekun wypełnia wniosek WR - wniosek o utworzenie konta rodzica na portalu internetowym

      

     ·      WUK - Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” oraz wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej 155 KB

     ·      WU - Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” 152 KB

     ·      WR - Wniosek o utworzenie konta rodzica (opiekuna prawnego) na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” 153 KB

     ·      WK - Wniosek o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej 154 KB

     ·      WKR - Wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej 153 KB

     JAK_ZALOGOWAC_SIE_NA_PLATFORME.pdf

      

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
   • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
   • Tel. 71 798 69 18