ZSP 12

ZSP 12

  Portal Wrocławska Edukacja

  Konto na portalu Wrocławska Edukacja

  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące tworzenia kont


   

  W ramach projektu Wrocławska Edukacja przewidziano, dla wszystkich uczniów, możliwość logowania się do portalu oświatowego www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dla uczniów i ich rodziców po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szkole macierzystej utworzone zostaną konta na portalu oświatowym. Jednocześnie rodzice uczniów niepełnoletnich mogą wystąpić w szkole z wnioskiem o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych. Karta ta będzie elektronicznym identyfikatorem w bibliotece szkolnej, a jej numer – jednym z możliwych loginów do ZSZWO. Karta jest opatrzona zdjęciem z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem właściciela. Wydaną i spersonalizowaną Kartę Identyfikacyjną można doładować wg własnych potrzeb, np. zakodować w Biurze Obsługi Klienta bilet komunikacji miejskiej.

  Utworzone konto na portalu umożliwia dostęp do:

  - Elektronicznej rekrutacji,

  - Dziennika elektronicznego,

  - Platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych,

  - Poczty elektronicznej,

  - Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (możliwość rezerwacji książek on-line, korzystanie z innych, niż macierzysta bibliotek szkolnych).

  W celu utworzenia konta należy zgłosić się do macierzystej szkoły i złożyć wypełniony wniosek:

  1. Założenie konta na portalu „Wrocławska Edukacja” dla ucznia wraz z elektroniczną kartą identyfikacyjną

  • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WUK - wniosek o utworzenie konta ucznia  na portalu internetowym „Wrocławska edukacja” oraz  wydanie i personalizację elektroniczne karty identyfikacyjnej karty

  2. Założenie konta na portalu „Wrocławska Edukacja” dla ucznia bez elektronicznej karty identyfikacyjnej

  • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WU - wniosek o utworzenie konta ucznia  na portalu internetowym „Wrocławska edukacja”

  3.Rejestracja numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej dla ucznia, który posiada URBANCARD – Wrocławską Kartę Miejską

  • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WKR - wniosek o rejestrację   numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej

  4. Wydanie karty dla ucznia, który posiada już konto na portalu „Wrocławska Edukacja”

  • uczeń pełnoletni, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego wypełnia wniosek WK - wniosek o rejestrację   numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej

  5. Założenie konta na portalu „Wrocławska Edukacja” dla rodzica (opiekuna prawnego)

  • rodzic/opiekun wypełnia wniosek WR - wniosek o utworzenie konta rodzica na portalu internetowym

   

  ·      WUK - Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” oraz wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej 155 KB

  ·      WU - Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” 152 KB

  ·      WR - Wniosek o utworzenie konta rodzica (opiekuna prawnego) na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” 153 KB

  ·      WK - Wniosek o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej 154 KB

  ·      WKR - Wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej 153 KB

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   ul. Suwalska 5
   54-104 Wrocław
   sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter

   Budynek przy ulicy Lubelskiej 95 a
   54-101 Wrocław
   tel. 71 798 69 18 wew 107
   sekretariat czynny od 07.00 - 15.00

   Wnioski i skargi odnośnie funkcjonowania przedszkola, szkoły przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  • 71 798 69 18 wew 107
  liczba odwiedzin: 4765890

  Galeria zdjęć