• ________________

    • Program obchodów 70-lecia SP 26

     28.11-03.12.2016 r.

      

     OO PONIEDZIAŁEKU  DO CZWARTEK (28.11-01.12.2016 r.)  

     ·      Wystawa studenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, absolwenta szkoły Pawła Kaczmarczyka;

     ·      Wystawa fotograficzna dotycząca historii SP 26;

     ·      Wystawa prac dzieci i nauczycieli SP 26;

     ·      Wystawa kronik, księgi gości z otwarcia SP 26 z 2009 r.

     ·      Prezentacja na temat historii SP26;

     ·      Film „ Z życia szkoły ..” dotyczący najważniejszych wydarzeń SP 26.


     PIĄTEK (02.12.2016 r., godz. 10:00)

     Główne obchody z udziałem zaproszonych gości: Prezydent Miasta Wrocławia, Kuratorium Oświaty, Departament Edukacji, Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta, Zarząd Inwestycji Miejskich, Urząd Statystyczny, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Prewencji i Patrolowy Komendy Miejskiej Policji, Komisariat Policji Wrocław – Fabryczna, Straż Miejska, Rada Rodziców, Rada Osiedla Maślice, Architekt SP 26, Dzielnicowy, Przedsiębiorca Adam Bisek, Wrocławski Park Technologiczny, Wrocławskie Centrum  Rozwoju Społecznego, Firma Bis, Hasta La Vista, Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Seniora, emerytowani Nauczyciele i Dyrektorzy, Wicedyrektor Przedszkola nr 8.

      

     SOBOTA (03.12.2016 r.)

     godzina 10.00 - część oficjalna i artystyczna oraz spotkania - wspomnienia z Absolwentami SP26.

      

      

     Sporządziły koordynatorki Jubileuszu SP 26

     Jolanta Nowak

     Angelika Smal

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
   • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
   • Tel. 71 798 69 18