ZSP 12

ZSP 12

  SP26 Komisja Rekrutacyjna

  Informacje

  Zarządzenie nr 03/05/2018

  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu

   

  Na podstawie: Art. 157 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.2017. poz.59) 

  zarządzam, co następuje:

  § 1

   

  Powołuję Komisję Rekrutacyjną do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu w składzie:

  - przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Barbara Woźniak,

  - członkowie Komisji Rekrutacyjnej: Jolanta Popiołek, Sylwia Piątek

  Do obsługi prac Komisji powołuję w charakterze jej sekretarza Alicję Wiśniewską.

  § 2

   

  Szczegółowe zadania Komisji Rekrutacyjnej określa załącznik do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję osoby wymienione w § 1 do zapoznania się z zadaniami Komisji Rekrutacyjnej oraz terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

   

  § 3

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 11.05.2018r.

   

  Dyrektor ZSP nr 12 Izabela Wojtycka

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   54-104 Wrocław
   ul. Suwalska 5
   sp26.wroclaw@wp.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter

   Budynek przy ulicy Lubelskiej 95 a 54-101 Wrocław
   tel. 71 798 67 14
   sekretariat czynny od 07.00 do 15.00

   Wnioski i skargi odnośnie funkcjonowania przedszkola, szkoły, oddziałów gimnazjalnych przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  • 71 798 69 18

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 2001980