ZSP 12

ZSP 12

  Dodatkowe dni wolne

    

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                             Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 26   

  Zarządzenie Nr 03/09/2018

   

  Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia 

  27 września   2018 r.

   

  w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć w SP nr 26 we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019.

   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

  § 1

   

   Wyznaczam dodatkowe dni wolne od zajęć, które zostaną odpracowane:

   

  • 02 listopada 2018 r. (piątek) – do odpracowania w dniu  08 grudnia 2018 r. (sobota), ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne;
  • 02 maja 2019 r. (czwartek) – do odpracowania w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota), ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne.

  § 2

   

  Wyznaczam dodatkowe dni wolne w związku z koniecznością organizacji egzaminów gimnazjalnych:

  • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. dni wolne dla klas: 6, 7, 8 realizujących obowiązek szkolny w budynku przy ulicy Lubelskiej 95 a.

  Wyznaczam dodatkowe dni wolne w związku z koniecznością organizacji egzaminów ósmoklasisty:

  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. dni wolne dla klas: 6, 7 oraz 3 gimnazjalnych realizujących obowiązek szkolny w budynku przy ulicy Lubelskiej 95 a.

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu informuje, że wykaz dodatkowych dni wolnych został pozytywnie zaopiniowany przez:

  • Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 26;
  • Radę Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski,
  • Organ prowadzący szkołę.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj.27.09.2018 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   54-104 Wrocław
   ul. Suwalska 5
   sp26.wroclaw@wp.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter

   Budynek przy ulicy Lubelskiej 95 a 54-101 Wrocław
   tel. 71 798 67 14
   sekretariat czynny od 07.00 do 15.00

   Wnioski i skargi odnośnie funkcjonowania przedszkola, szkoły, oddziałów gimnazjalnych przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  • 71 798 69 18

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 2001974