ZSP 12

ZSP 12

  Dokumenty szkoły

  Statut Szkoły Podstawowej nr 26:

  Statut Szkoły 2019/2020

   

  Program wychowawczo - profilaktyczny:

  Program wychowawczo - profilaktyczny 2019/2020

   

  Program wychowawczy i profilaktyki SP26:

   

  Polityka wewnętrzna Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu w zakresie ochrony dzieci przed różnymi formami krzywdzenia:

  Polityka wewnętrzna SP26

  Regulamin biblioteki szkolnej:

  Regulamin Biblioteki

  Regulamin wewnętrzny korzystania przez uczniów z Biblioteki Miejskiej:

  Regulamin Biblioteki Miejskiej

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   ul. Suwalska 5
   54-104 Wrocław
   sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter

   Budynek przy ulicy Lubelskiej 95 a
   54-101 Wrocław
   tel. 71 798 69 18 wew 107
   sekretariat czynny od 07.00 - 15.00

   Wnioski i skargi odnośnie funkcjonowania przedszkola, szkoły przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  • 71 798 69 18 wew 107
  liczba odwiedzin: 4765852

  Galeria zdjęć