• Skład Rady Rodziców

    •  

     RADA RODZICÓW reprezentuje ogół rodziców ( opiekunów prawnych) uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów (klas) w szkole. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium Rady Rodziców.

      

     SKŁAD  PREZYDIUM   RADY RODZICÓW

     NA ROK  SZKOLNY  2020/2021

      

     Magdalena Pabijaniak – Przewodnicząca

     Agata Rogóż – Cichowlas  - Sekretarz

     Marta Bątkiewicz – Pantuła  - Skarbnik

     Katarzyna Seifert – Członek Prezydium

     Kamila Kołakowska – Członek Prezydium

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
   • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
   • Tel. 71 798 69 18