• Dodatkowe dni wolne 2021/22

    • Zarządzenie Nr 02/09/2021

     Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia 

     23 września   2021 r.

     w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć w SP nr 26 we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022.

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu zarządza, co następuje:

      

     § 1

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust. 1.1 oraz § 5 ust. 2.1a   dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu wyznacza dodatkowe dni wolne wynikające z potrzeb społeczności lokalnej oraz związane z koniecznością organizacji egzaminów:

      

     12 listopada 2021 r. (piątek) – ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne; w tym dniu zgodnie z
     § 6 ust. 1 zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze;  

     07 stycznia 2022 r. (piątek) – ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne; w tym dniu zgodnie z
     § 6 ust. 1 zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze;  

     02 maja 2022 r. (poniedziałek) – ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne; w tym dniu zgodnie z
     § 6 ust. 1 zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze;  

     17 czerwca 2022 r. (piątek) – ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne; w tym dniu zgodnie z
     § 6 ust. 1 zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze;  

      

     24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) dni wolne dla klas:  1 – 7 w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków do organizacji egzaminów ósmoklasisty.

      

     § 2

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu informuje, że wykaz dodatkowych dni wolnych został pozytywnie zaopiniowany przez:

     Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 26;

     Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 26;

     Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 26.

      

     § 3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 23.09.2021 r.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
   • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
   • Tel. 71 798 69 18