• Ważne terminy 2023/24


    • 04.09.2023 r.   

     Inauguracja roku szkolnego 2023/2024, rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

     23 – 31.12.2023 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     08.01.2024 r.

     Termin ustalenia ocen śródrocznych klasyfikacyjnych – informacja Librus.

     12.01.2024 r.

     Rada klasyfikacyjna, koniec I półrocza.

     15.01-28.01.2024 r.

     Ferie zimowe

     28.03. – 02.04.2024 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     07.05.2024 r.  

     Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych  ocenach klasyfikacyjnych– informacja  Librus.

     10.06.2024 r.

     Termin ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych – informacja Librus.

     14.06.2024 r.

     Rada klasyfikacyjna.

     21.06.2024 r.

     Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

     22.06.-31.08.2024 r.

     Ferie letnie

     Dodatkowe dni wolne:

     14, 15,16 maj 2024 r.

     Termin ogłoszony przez Dyrektora CKE  Egzaminy klas 8

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

     02.05.2024 r.

     30.05.2024 r.  Boże Ciało

     31.05.2024 r.

      

      

     Dni wolne dla klas 1-7  ze względu na organizację egzaminów ósmoklasisty

      

      

     propozycja dnia wolnego z opieką świetlicową

     dzień ustawowo wolny

     propozycja dnia wolnego z opieką świetlicową