• Spotkania z rodzicami 23/24

    •  

      

      

      

      

     HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

     W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu

     20.09.2023 r. godz.16.30

     klasy 4-5  ul. Suwalska 5

     klasy 8 ul. Lubelska 95a

      

     21.09.2023 r. godz.16.30

      Klasy 1-3 ul. Suwalska 5

     Klasy 6-7 ul. Lubelska 95a

      

     22.09.2023 r. godz. 16.00

     Ul. Suwalska 5 mała sala gimnastyczna 

      

     Spotkanie z wychowawcami klas, wybór oddziałowych Rad Rodziców

      

      

     Spotkanie z wychowawcami klas, wybór oddziałowych Rad Rodziców

      

     Spotkanie z  Dyrektorem ZSP12 przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców

     13.11.2023 r. godz.16.30

     klasy 4-5  ul. Suwalska 5

     klasy 8 ul. Lubelska 95a

      

     14.11.2023 r. godz.16.30

      Klasy 1-3 ul. Suwalska 5

     Klasy 6-7 ul. Lubelska 95a

     Spotkanie z wychowawcami


      

      

      

     08.01.2024 r. godz.16.30

     klasy 4-5  ul. Suwalska 5

     klasy 8 ul. Lubelska 95a

     09.01.2024 r. godz.16.30

      Klasy 1-3 ul. Suwalska 5

     Klasy 6-7 ul. Lubelska 95a

     Spotkanie z wychowawcami


     Poinformowanie o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

      

      

     11.03.2024 r. godz.16.30

     klasy 4-5  ul. Suwalska 5

     klasy 8 ul. Lubelska 95a

      

     12.03.2024 r. godz.16.30

      Klasy 1-3 ul. Suwalska 5

     Klasy 6-7 ul. Lubelska 95a

     Spotkanie z wychowawcami


      

      

      

     06.05.2024 r. godz.16.30

     klasy 4-5  ul. Suwalska 5

     klasy 8 ul. Lubelska 95a

      

     07.05.2024 r. godz.16.30

      Klasy 1-3 ul. Suwalska 5

     Klasy 6-7 ul. Lubelska 95a

      

     Spotkanie z wychowawcami


     Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

      

     10.06.2024 r. godz.16.30

     klasy 4-5  ul. Suwalska 5

     klasy 8 ul. Lubelska 95a

      

     11.06.2024 r. godz.16.30

      Klasy 1-3 ul. Suwalska 5

     Klasy 6-7 ul. Lubelska 95a

     Spotkanie z wychowawcami


     Poinformowanie o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

      

      

     Ważne informacje

     1.      Spotkania z wychowawcami organizowane są w trybie bezpośrednim. Możliwe są we wskazanych terminach w trybie on – line za pośrednictwem kont MS Teams pod warunkiem zgody każdego potencjalnego uczestnika na taką formę.

     2.      Korespondencja w sprawach szkolnych  pomiędzy wychowawcą a rodzicami, pomiędzy rodzicami w sprawach: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników możliwa jest jedynie za pośrednictwem Librusa lub za pośrednictwem MS Teams. Tylko powyższa forma korespondencji gwarantuje ochronę danych osobowych. Przypominamy: upublicznienie korespondencji wymaga zgody korespondujących stron. Podobnie rzecz ma się z ochroną wizerunku, przesyłanych treści biorących udział w spotkaniach on – line.