ZSP 12

ZSP 12

  P 8 Komisja Rekrutacyjna

  Informacje

  Zarządzenie nr 04/04/2017

   

  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 8 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu

   

  Na podstawie: Art. 157 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.2017. poz.59) 

  zarządzam, co następuje:

                                                                          § 1

   

  Powołuję Komisję Rekrutacyjną do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 8 we Wrocławiu w składzie:

  - przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Jolanta Popiołek,

  - członkowie Komisji Rekrutacyjnej: Paulina Pakuła, Sylwia Piątek, Alicja Wiśniewska, Monika Ryhorkiewicz..

                                                                        § 2

   

  Szczegółowe zadania Komisji Rekrutacyjnej określa załącznik do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję osoby wymienione w § 1 do zapoznania się z zadaniami Komisji Rekrutacyjnej oraz terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

   

                                                                      § 3

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 10.04.2017r.

   

  Dyrektor ZSP nr 12 Izabela Wojtycka

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   54-104 Wrocław
   ul. Suwalska 5
   sp26.wroclaw@wp.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter
  • 71 798 69 18

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 1508383