ZSP 12

ZSP 12

  Zmianowość

  Informacje

   

  Szanowni Rodzice!

  Dotyczy: HARMONOGRAMU  WPROWADZANIA DWUZMIANOWOŚCI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016.

  W dniu 16.06.2015r. wicedyrektor ds.szkoły konsultował na polecenie dyrektora ZSP12 projekt dwuzmianowości z organem społecznościowym szkoły, jakim jest Rada Szkoły. Rada Szkoły zaopiniowała pozytywnie wprowadzany harmonogram dwuzmianowości. Poniżej przekopiowana informacja do rodziców ze strony internetowej ZSP12 zamieszczona przez Radę Szkoły.

  „Rada Szkoły wraz z  p. B. Woźniak - wicedyrektor ds. szkoły omówiła na ostatnim spotkaniu Rady kwestię dwuzmianowości w następnym roku szkolnym.

  Po analizie tematu zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2015/2016 zostaną objęte systemem dwuzmianowości o wyrozumiałość.

  Prosimy o obiektywne podejście do sytuacji z jaką musimy się zmierzyć. Osiedli na naszym terenie przybywa, a szkoła nie powiększa się. Kadra pedagogiczna poczyniła wiele wysiłków, aby tę sytuację poukładać zakładając przede wszystkim dobro dzieci.

  Jako członkowie Rady Szkoły i jako Rodzice dokonaliśmy wspólnych starań, aby odbyło się to w najlepszy z możliwych sposobów bez strat dla dzieci. Stajemy przed bardzo trudną sytuacją w przyszłym roku szkolnym i zapewne jeszcze w kolejnych latach, dlatego też kompromisy są nieuniknione.

    Rada Szkoły”

  O planach wprowadzenia dwuzmianowości dyrektor ZSP12 oraz wicedyrektor do spraw szkoły wielokrotnie informowali Radę Rodziców SP26. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 i analizie bazy, którą dysponuje szkoła, zamieszczono informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń o konieczności wprowadzenia zmianowości od roku szkolnego 2015/2016.

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu wraz z osobami odpowiedzialnymi za organizację dwuzmianowości obejmującej pierwszy etap edukacyjny od roku szkolnego 2015/2016 dołożył wszelkich starań, aby był to proces sprawiedliwie rozłożony na wszystkie klasy tego etapu kształcenia. W planowaniu tym wzięto pod uwagę także konieczność zapewnienia uczniom przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmianowością zostanie objętych 21 klas edukacji wczesnoszkolnej.

  Zmianowosc.docx

  Z poważaniem

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

  mgr Izabela Wojtycka

     
       
         
         
         
         
       
         
         
         
         
   
         
         
   
       
         
         
         
         
       
         
         
         
         
   
         
         
   
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     

  Wiadomości

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   54-104 Wrocław
   ul. Suwalska 5
   sp26.wroclaw@wp.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter
  • 71 798 69 18

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 1102533