ZSP 12

ZSP 12

  Dodatkowe dni wolne

    

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                Zarządzenie Nr 04/09/2016

   

  Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia  30 września   2016 r.

   

  w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć w SP nr 26 we Wrocławiu w roku szkolnym 2016/2017.

   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego §5.4 dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu postanawia uczynić dniami wolnymi po odpracowaniu:

   

  • 31 października 2016r. (poniedziałek) – do odpracowania w dniu  05 listopada 2016r. (sobota), ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne;
  • 02 maja 2017r. (wtorek) – do odpracowania (sobota), w dniu 03 grudnia 2016r. ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne;
  • 16 czerwca 2017r. (piątek) – do odpracowania w dniu 11 marca 2017r. organizacją Dnia Otwartego Szkoły ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne;

                                                                 § 2

  W soboty stołówka szkolna nie wydaje obiadów.

                                                                 § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj.30.09.2016r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wiadomości

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   54-104 Wrocław
   ul. Suwalska 5
   sp26.wroclaw@wp.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter
  • 71 798 69 18

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 1102467