ZSP 12

ZSP 12

  Dokumenty szkoły

  Statut Szkoły Podstawowej nr 26:

  UCHWAŁA NR XLVII/1009/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Suwalskiej 5 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu

   

   

  Program wychowawczy i profilaktyki SP26:

  2017-2020_Program_wychowawczo_-_profilakty.pdf

  Polityka wewnętrzna Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu w zakresie ochrony dzieci przed różnymi formami krzywdzenia:
  Polityka_bezpieczenstwa_SP26.pdf

   

  Wewnątrzszkolny System Oceniania:

  Wewnatrzszkolny_System_Oceniania_SP_nr_26_we_Wroclawiu.pdf

   

  Przedmiotowy System Oceniania

   

   

   

  Regulamin biblioteki szkolnej:

   

  Regulamin_Biblioteki_Szkolnej(1).pdf

   

  Regulamin wewnętrzny korzystania przez uczniów z Biblioteki Miejskiej:

  Regulamin_Biblioteki.pdf

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   54-104 Wrocław
   ul. Suwalska 5
   sp26.wroclaw@wp.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter
  • 71 798 69 18

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 1376448