ZSP 12

ZSP 12

  • The Peace Crane Project

   The Peace Crane Project

   21 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Pokoju. Klasy 4b, 5a, 5d oraz 5g uczciły ten dzień biorąc udział w międzynarodowym projekcie - Peace Crane Project. Uczniowie składali z origami żurawie pokoju, na których umieszczali wiadomości pokoju w języku angielskim. W tym roku szkolnym żurawie wraz z pocztówkami od naszych uczniów poleciały do Australii oraz Litwy. Czekamy na paczki zwrotne od naszych szkół partnerskich.

   Monika Głowacka-Haponiuk

   Galeria

  • Świętujemy Dzień Kropki z innymi szkołami z Polski

   Świętujemy Dzień Kropki z innymi szkołami z Polski

   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie eTwinning "Dzień Kropki 2018" razem z kilkudziesięcioma grupami z całej Polski. Zadaniem naszej reprezentacji było m.in. stworzenie dialogu z osobistością regionu, wykonanie "kropkowego arcydzieła", któremu towarzyszyła rozmowa o naszych talentach oraz wcielenie się w rolę reportera i przeprowadzenie wywiadu w języku niemieckim z Marleną Dietrich, Janem Sebastianem Bachem, Xavierem Naidoo, czy zespołem Rammstein. Projekt podsumowaliśmy tworząc chmurę wyrazów z naszymi skojarzeniami z "Dniem Kropki". Klasy 8a, 8b, 8c oraz 3b (oddział gimnazjalny) znakomicie poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami! Gratulacje!!!

   Malwina Kordus

   Galeria

  • Międzynarodowy Dzień Kropki

   Międzynarodowy Dzień Kropki

   W naszej szkole, jak co roku odbył się Międzynarodowy Dzień Kropki. 
   Dzieci wraz z nauczycielami kreatywnie uczyły się i bawiły , wykorzystując własne pomysły.
   Nasz pomysł ogólnoszkolny to badanie, jakie emocje towarzyszą dzieciom w szkole, w większości klas było to szczęście. Korytarze i hol szkoły zapełniły się kolorowymi kropkami. Nie zabrakło również kropek z naszymi talentami. 
   Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom dziękujemy za wspólną zabawę. 

   Aldona Komur

   Galeria

  • Nakręć się na Śląsk

   Nakręć się na Śląsk

   Witamy Państwa bardzo serdecznie. 

   W tym roku WKS Śląsk Wrocław  zaprosił wszystkie szkoły do wsparcia szczytnej inicjatywy w postaci zbiórki nakrętek na rzecz podopiecznych fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Od kilku lat pod hasłem "Nakręć się na Śląsk" zbierali nakrętki, a podczas tegorocznej edycji zaprosili nas do udziału w akcji. 

   Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich o wzięcie udziału w zbiórce nakrętek, która potrwa do 5 października. Bardzo proszę aby 4 i 5 października przewodniczący wszystkich klas przynieśli nakrętki do świetlicy w sali 117.

   Jest o co walczyć! Placówka która uzbiera najwięcej nakrętek może liczyć na wyjątkową nagrodę w postaci wizyty piłkarzy Śląska Wrocław.

   Koordynatorami akcji są Anna Kubasik i Joanna Płonowska.

  • Certyfikat chronimy dzieci

  • Wakacje 2018

   Wakacje 2018
   25.06.2018

   Dużo słońca, relaksu, wakacyjnych wrażeń, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku wszystkim naszym uczniom wraz z rodzinami życzy Grono Pedagogiczne z Dyrektorem ZSP12. Do miłego zobaczenia we wrześniu smiley.

   Izabela Wojtycka

  • Wyprawka dla pierwszoklasisty

   Wyprawka dla pierwszoklasisty
  • 14.06.2018
   Klasa 3a bierze udział w konkursie w SP nr 6
  • Podsumowanie projektu Unicef "zaWODY dla Afryki"
   11.06.2018 W maju klasy  7 oraz oddziały gimnazjalne realizowały ogólnopolski projekt  ”zaWODY dla AFRYKI” , którego organizatorem jest Polski Komitet Narodowy UNICEF. Każda z klas obejrzała, krótkie filmiki obrazujące nierówność dostępu do wody oraz jej konsekwencje. Rozmawialiśmy również o przyczynach braku dostępu do wody oraz o tym jak my sami możemy wpłynąć na dalsze losy Ziemi. Dzięki projektowi nasi uczniowie zdobyli wiedzę  na temat znaczenia wody w życiu człowieka,  uświadomili sobie, że  są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, a ludziom tam mieszkającym potrzebna jest pomoc. 
    
  • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie podczas wakacji”

   Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie podczas wakacji”

   Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkolnych świetlic do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie podczas wakacji”.

   REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

   § 1
   Cele konkursu

   1. Rozbudzanie wyobraźni twórczej.
   2. Rozwijanie sprawności manualnych.
   3. Poznawanie nowych technik plastycznych.
   4. Promowanie i wspieranie talentów plastycznych.
   5. Nawiązanie współpracy z innymi świetlicami szkolnymi.
   § 2

   Organizator konkursu

   1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

   § 3

   Założenia organizacyjne
   1. Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic szkolnych.
   2. Technika pracy: dowolna.
   3. Dopuszczalna forma pracy:
   - płaska (A3, A4)
   - przestrzenna (taka którą można zawiesić na tablicy lub postawić na stoliku).
   4. Prace należy wykonywać indywidualnie.
   5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie.
   6. Każdy z wychowanków świetlicy może przekazać tylko jedną pracę.
   7. Każda szkoła może dostarczyć trzy prace konkursowe z każdej grupy świetlicowej.
   8. Praca plastyczna powinna być opisana komputerowo na odwrocie, według poniższego wzoru:

   - imię i nazwisko autora, klasa
   - adres szkoły
   - imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy
   Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
   Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.
   9. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
   10. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
   swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.
   Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
   11. Prace zgłoszone do konkursu można odbierać od 18.06.2018 r. do 21.06.2018 r.
   Po upływie wyznaczonego terminu prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

   § 4

   Terminy i sposób dostarczania prac

   1. Prace należy dostarczyć do świetlicy SP 26 (sala 117) lub przesłać pocztą z dopiskiem "Bezpiecznie
   podczas wakacji", do 08 czerwca 2018 roku.
   2. Prace dostarczone po 08.06.2018 nie będą brały udziału w Konkursie.
   3. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na jej ekspozycję od 08.06.2018 r. do 21.06.2018 r.
   na korytarzu głównym ( parter/1piętro) Szkoły Podstawowej nr 26 we Wrocławiu oraz na opublikowanie
   fotografii prac na stronie internetowej https://zsp12wroclaw.edupage.org/.

   § 5

   Wyniki konkursu i nagrody

   1. Jury powołane przez organizatora oceniając przekazane prace wyłoni laureatów konkursu z
   poszczególnych klas tj. z klasy I, II i III.
   2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
   3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.06.2018. na stronie internetowej
   https://zsp12wroclaw.edupage.org/ oraz wysłane do opiekunów laureatów (mail).
   4. Laureatów wraz z opiekunami/rodzicami zapraszamy 15.06.2018 r o godz. 14.30 na prelekcję, która
   zostanie wygłoszona przez zaproszonych gości - Policjantów z komisariatu Wrocław-Leśnica. Po
   przemówieniu nastąpi uroczyste wręczenie nagród wszystkim laureatom.

   § 6

   Postanowienia końcowe:

   1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru prac do ekspozycji.
   2. Autorzy zgadzają się na publikowanie prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
   3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
   4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie https://zsp12wroclaw.edupage.org/
   5. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym
   regulaminie.

   Życzymy kreatywnych pomysłów!

   Opiekunowie konkursu:
   Anna Kubasik
   Anna Tomaszewicz

   ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ SP NR 26 WE WROCŁAWIU

   Wyrażam zgodę na:
   1. Udział mojego dziecka .............................................................................
   Międzyszkolnym Konkursie Plastyczny „BEZPIECZNIE PODCZAS WAKACJI” organizowanym
   przez świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu, ul. Suwalska 5, Wrocław.
   2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
   o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów
   organizacji i ogłoszenia wyników konkursu. Podanie danych jest dobrowolne.
   Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Suwalska 5 we Wrocławiu.
   3. Nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz pracy dziecka, w formie
   wykonywanych fotografii i opisu działań w celu publikacji na stronie internetowej SP 26.
   Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.

   ............................................................
   Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

  • Turniej Piłki Nożnej dla klas I –III
   08.06.2018 30 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się Turniej Piłki Nożnej dla klas I –III. 
   W rozgrywkach wzięły udział wszystkie klasy. Niektóre, nawet wystawiły po dwa składy. Mecze były rozgrywane na każdym poziomie i sędziowane przez pana Piotra Janowicza. Rozpoczęliśmy już o godzinie 8:00 od klas I. Do ostatniego momentu uczniowie nie wiedzieli z kim zagrają, ponieważ tuż przed rozgrywkami odbyło się losowanie drużyn, które miały stanąć ze sobą do walki w meczu. 
    
  • Rocznica śmierci rotmistrza Pileckiego

   23 maja 2018 r. przedstawiciele klas 4-6 wzięli udział w uroczystości na Promenadzie Staromiejskiej pod pomnikiem "Obrączka" poświęconym rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w przeddzień jego 70. rocznicy śmierci. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Edukacja w miejscach pamięci".

    
   Uczniowie poznali najważniejsze fakty z życia tej bohaterskiej postaci okresu II wojny światowej oraz dowiedzieli się, co symbolizuje pomnik autorstwa Jerzego Kaliny. Na koniec złożyli kwiaty i zapalili znicz, oddając tym samym hołd rotmistrzowi. Była to nie tylko ciekawa lekcja historii poza murami szkoły, ale i dalsze poznawanie ważnych i wartych odwiedzenia miejsc w naszym mieście.
    
   Dominik Sawina
  • Zaczytani - Podziękowania

   Zaczytani - Podziękowania

   Serdecznie dziękuję za okazane serce i udział w ogólnopolskiej akcji „Zaczytani”. 
   Dzięki Państwa pomocy, udało się nam zebrać około 200 książek. 
   Mam nadzieję, że książki, które przekazaliśmy do szpitali, będą przez długi czas służyły małym i dużym pacjentom. 
   Oby pomagały im w walce z chorobą i wlewały w ich serca dużo radości.

   Serdecznie dziękuję Pani Anieli za pomoc w zbiórce oraz Panu Piotrowi J. ze świetlicy za przewiezienie książek do magazynu.


   Magdalena Zielińska

    

   Zaczytani - Podziękowania - Obrazek 1

  • Wyróżnienie w VI Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej

   W dniach 19-20 maja trójka uczniów z klasy 3A wzieła udział w VI Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej. Z ogromną radością chcemy poinformować, że utwór wykonany przez naszych uczniów Julię Nowak, Emilię Kiernicka oraz Szymona Papierza, otrzymał nagrodę wyróżnienia.  Festiwal odbył się w maju w dwóch kategoriach: chór lub zespół oraz solista. Uczestnicy wykonują dwa utwory pierwszy w dowolnym języku, drugi w języku Esperanto. Gratulujemy naszym zdolnym uczniom.

    Wyróżnienie w VI Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej - Obrazek 1

   Monika Heppner
   Marta Lushchay

  • Akcja Zaczytani

   Akcja Zaczytani

   Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Zaczytani”. Akcja ma na celu utworzenie 
   w szpitalach w całej Polsce, bibliotek, z których mogliby korzystać mali pacjenci i ich rodzice. 
   Prosimy o przynoszenie książek - nowych lub używanych (w idealnym  stanie, wydanych po 2000 roku). 
   Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W holu głównym ustawione będą pudła, do których należy wkładać książki.

   Jeśli każdy przyniesie, choć jedną książkę, to uzbieramy ich około 1000. 

   Przynieś książkę a wlejesz radość w niejedno serce.
   Zbiórka potrwa do 25 maja
   Weź udział i Ty!!! 

   Organizator zbiórki: Magdalena Zielińska

  • Wiosna w poezji

   Wiosna w poezji

   Dnia 13 kwietnia w porannej oraz popołudniowej świetlicy odbył się Autorski Przegląd Poezji Wiosennej. 

   Nasi milusińscy zaprezentowali swoją własną twórczość, której wysłuchanie było dla nas ogromną przyjemnością.

   Dzieci popisały się nie tylko swoją odwagą, wszak wymaga to wiele siły woli, by przeczytać tekst przed tak zacną publicznością, ale też ukazały literacki talent, który drzemie w ich młodych duszach.

   Tematyka wierszy, które uczniowie samodzielnie napisali, a następnie recytowali dotyczyła jednej z piękniejszych pór roku, wiosny. Wśród repertuaru znalazły się pozycje zabawne i wesołe, ale tez refleksyjne i wzruszające.

   Autorski Przegląd Poezji Wiosennej dostarczył nam nie tylko kulturalnej rozrywki, ale też stanowił inspirację oraz motywację do tego, by cieszyć się kolejną wiosną, która do nas zawitała i której urok doceniają nawet najmłodsi.  

   Uwieńczeniem naszego przeglądu było spotkanie z poetką i pisarką a równocześnie naszą panią ze świetlicy – panią Asią Włodarską-Garczarek, która podzieliła się z dziećmi swoimi wierszami.

   Zachęceni twórczością naszych utalentowanych uczniów postanowiliśmy uwiecznić ich dziełą w formie pisemnej. Zbindowany skoroszyt będzie na pewno cenną pamiątką z naszego spotkania oraz zachętą dla wszystkich uczniów, aby podzielić się swoją twórczością podczas następnego przeglądu.

    

   Martyna Ruka

   Iwona Browarny

   Joanna Włodarska-Garczarek

    

   Galeria

  • zaWODY dla AFRYKI
   13.05.2018 Ogólnopolski projekt edukacyjny
    
  • Dzień otwarty ZSP12

   Dzień otwarty ZSP12

    

   DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY w budynku przy ul. Suwalskiej - 12 maja 2018 w godzinach 9-15.00.

   Od 9.00 do 13.00 uczniowie klas 1-7 mają zorganizowane zajęcia uczestnictwa w Dniu Sportu, Dniu Otwartym pod opieką wychowawcy. Prosimy rodziców o wyposażenie uczniów w ten dzień w: strój sportowy, nakrycie głowy.

   13.00 Koniec zajęć.

   Od 13.00 do 16.00 możliwość objęcia dzieci opieką świetlicową pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez opiekunów prawnych wychowawcom najpóźniej do 11.05.2018 r. W tym dniu kuchnia ZSP 12 nie pracuje i nie będą wydawane obiady.

   Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki i uczestnictwa w organizowanym wraz z Radą Osiedla Maślice Dniu Sportu - BUDYNEK SZKOŁY UL. Suwalska 5

   Również 12.05 2018 r. istnieje możliwość odwiedzenia drugiego BUDYNKU SZKOŁY przy ul. Lubelskiej 95a w godzinach od 9.00 do 13.00., gdzie organizowany jest także Dzień Otwarty.

   Zapraszamy także do odwiedzenia Przedszkola nr 8, które otwiera swe drzwi w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich i pokazuje wyposażenie, pomoce dydaktycze oraz prezentuje działania, a wszystko to 12.05.2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

    

    

  • List z Pałacu Buckigham

   List z Pałacu Buckigham

   Jakub Kondratowicz z kl 6b, zachęcony przez nauczycielkę języka angielskiego, napisał w listopadzie  list do Królowej Elżbiety II. Okazuje się, że pięć miesięcy cierpliwego oczekiwania przyniosło SUKCES :-) Jest odpowiedź z Pałacu Buckigham! Gratulujemy Kubie i zachęcamy innych uczniów do pisania listów. Po pierwsze jest to dobra praktyka, a po drugie wielka satysfakcja i radość jak otrzymasz odpowiedź.

   Zdjęcia

   Agnieszka Świerczyńska

  • Odsłonięcie Krasnala Maślarza

   Odsłonięcie Krasnala Maślarza

   W dniu 20 kwietnia miało miejsce odsłonięcie Krasnala Maślarza, który zadomowił się przed budynkiem naszej szkoły. Wydarzenie uświetniły występy dzieci z naszego przedszkola oraz szkoły podstawowej. Przy wejściu do biblioteki miejskiej można oglądać wystawę poświęconą historii Maślic, która będzie czynna do 28 maja.

   Galeria

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   54-104 Wrocław
   ul. Suwalska 5
   sp26.wroclaw@wp.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter

   Budynek przy ulicy Lubelskiej 95 a 54-101 Wrocław
   tel. 71 798 67 14
   sekretariat czynny od 07.00 do 15.00

   Wnioski i skargi odnośnie funkcjonowania przedszkola, szkoły, oddziałów gimnazjalnych przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  • 71 798 69 18

  Galeria zdjęć

  liczba odwiedzin: 1843991